Επικοινωνία


StarSalsa

ΗΣΑΠ Καλλιθέας
Κύπρου 16Α & Ύδρας
T. (+30) 211 850.5050
M. (+30) 693 727272 9
F. (+30) 211 850.5050
M.
M.